ZenoLin

Lindrev

Lindrev har använts för drevning runt fönster och dörrar samt vid timring av hus i alla tider. Lindrev består av 100% linfiber vilket gör den miljövänlig och energiåtgången i tillverkningsprocessen är låg. Linfiber andas och transporterar fukt på ett naturligt sätt vilket gör att platsfolie varken ska eller behöver användas.

Vid drevning runt fönster respektive dörrar vik drevremsan dubbel och tryck den på plats med kniv eller vinkelhake. Dreva både från in och utsidan. För att beräkna materialåtgången, mät omkretsen runt ditt fönster och dubbla denna (drevning både från in- och utsida.

Vid val av lindrev till din timring, välj rätt bredd och tjocklek på drevremsan. Drevremsan skall ej sticka ut (vara synlig) när timringen är färdig.

För att täta låndraget inifrån i ett befintligt timmerhus, tryck drevremsan på plats med kniv/vinkelhake eller annat smalt föremål.  

Ett enkelt energispartips och komma till rätta med oönskat drag är att lossa golvsocklarna och täta skarven mellan golv och vägg med lindrev och sedan på med socklarna igen. Använd tunna lindrev i tjockleken 3 eller 6mm.

 

På bilden lindrevsrulle i dimensionen 10*80 mm bland annat lämplig för drevning runt fönster och dörrar.

 

ZenoLinOm ossWebbplatskarta